Amaçlarımız

Education for Innovation Foundation
İnovasyon İçin Eğitim Vakfı ( İEV )
İnovasyon için Eğitim Vakfı, 2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve/ veya yabancı uyruklu gerçek kişilerin, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda eğitim ve öğretim görmesine maddi ve/veya manevi katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.
İnovasyon İçin Eğitim Vakfı’nın amacı;
K12, Lisans ve Lisansüstü öğrencisi gençlerin teknoloji geliştirme süreçlerine katılmalarını sağlamak, proje geliştirme süreçlerine katkıda bulunmak, kaynak oluşturmak, stratejik önemi, yüksek katma değeri ya da küresel rekabet koşulları gereğince özgün olarak üretilmesi öncelikli olan ürün, sistem ve bileşenlerin üretilmesine dönük girişim, araştırma-geliştirme, proje ve faaliyetleri yapmak ve desteklemek, bu amaçlara yönelik enstitü, akademi, teknoloji transfer merkezi ve benzeri kurumları kurmak yada kurulmasına destek olmak ve teknoloji alanında girişimcilik kültürünün gelişmesine ve bütün bu alanlarda yapılacak bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak olarak özetlenebilir.
Vakıf bu amaçlar doğrultusunda;
Öncelikli olarak potansiyel sahibi ortaokul, lise ve üniversite gençlerine yönelik teknik eğitimler ve atölye çalışmaları yapmaktadır. Vakıf bünyesinde yapılan Teknoloji ve Girişimcilik alanında yapılan eğitimler ile öğrencilerin ulusal/uluslararası proje yarışmaları, hekatonlar ve fuarlara katılımı desteklenmekte, bu organizasyonlara katılacak ekiplerin koordinasyonu sağlanmaktadır.
Vakfın bir diğer faaliyet alanını ise, Türkiye’ye katma değer sağlayacak inovasyon içeren her türlü fikri ve girişimi desteklemek, toplumsal ve kültürel alanda yenilikleri başlatmak, çalışma kurulları oluşturmak, teknoloji girişimlerine kuluçka ve hızlandırma merkezlerinde lojistik, teknik ve danışmanlık destekleri vermek, girişim sermayeleri ve melek yatırım ağları yoluyla sermaye destekleri sağlanmasına yönelik çalışmalar oluşturmaktadır.
Tüm fikir, proje ve ürün girişimi başvurularınız için aşağıda yer alan formu doldurmanız yeterli.
Formunuz bize ulaştıktan sonra birlikte neler yapabileceğimizi görmek ve paylaşmak için sizi Vakıf merkezimize davet ediyoruz.